This is an old website! The current one is here: gdakon.org

Rejestracja uczestników na konwent jest obecnie wyłączona - zapraszamy za rok!